Thứ Hai, Tháng Chín 28, 2020
Home Bất Động Sản Đầu tư 312 tỷ đồng xây dựng Khu tái định cư thị xã...

Đầu tư 312 tỷ đồng xây dựng Khu tái định cư thị xã Bình Minh (Vĩnh Long)

Đầu tư 312 tỷ đồng xây dựng Khu tái định cư thị xã Bình Minh (Vĩnh Long)

Dự án Khu tái định cư dân cư thị xã Bình Minh dự kiến bố trí tái định cư cho khoảng 442 hộ dân, với tổng mức đầu tư là 312 tỷ đồng..
.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định số: 2068/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án khu tái định cư dân cư thị xã Bình Minh, với quy mô diện tích khu đất theo quy hoạch được duyệt gần 150.000 m².

Trong giai đoạn 2021-2025, sẽ thu hồi hết phần diện tích đất theo quy hoạch được duyệt, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu với diện tích chỉ khoảng 80.700m², dự kiến bố trí tái định cư cho khoảng 442 hộ dân. Phần hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trên phần diện tích đất đã được thu hồi còn lại, khi đảm bảo đầy đủ về điều kiện sẽ tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư trong giai đoạn tới.

Các hạng mục đầu tư gồm: San lấp mặt bằng cho toàn bộ diện tích dự kiến thu hồi để đầu tư khoảng gần 150 ngàn m²; đường giao thông; xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật: hệ thống thoát nước; hệ thống chiếu sáng công cộng; đường dây trung thế, hạ thế, trạm biến áp và một số hạng mục hạ tầng thiết yếu khác; xây dựng nhà lồng chợ và các hạng mục thiết yếu phục vụ hoạt động của chợ; xây dựng trạm xử lý nước thải cục bộ…

Dự án được thực hiện tại xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long với tổng mức đầu tư là 312 tỷ đồng từ vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí xây dựng (khoảng 85 tỷ đồng); phần còn lại sử dụng vốn ngân sách thị xã Bình Minh.

- Advertisment -

PHỔ BIẾN