Home Thời Sự Nhiều vụ việc gây bức xúc trong xã hội đã được kiểm...

Nhiều vụ việc gây bức xúc trong xã hội đã được kiểm tra, xử lý

Trong hai ngày 25-26/6, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và phát biểu có ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Trung ương; ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương: Bùi Thị Minh Hoài, Mai Trực; đại diện lãnh đạo các ban tham mưu của Đảng ủy Khối; các đồng chí thành viên UBKT Trung ương; đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và 120 đảng viên là đại biểu đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương…

Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú: Nhiều vụ việc gây bức xúc trong xã hội đã được kiểm tra, xử lý - Ảnh 1.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Tại Đại hội, báo cáo chính trị nêu rõ, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương hoàn thành khối lượng lớn công việc đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Một số kết quả nổi bật là: Làm tốt công tác tham mưu, giúp UBKT Trung ương thực hiện nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Tham mưu, giúp UBKT Trung ương thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Chủ động, tích cực bám sát địa bàn, lĩnh vực nhất là ở những nơi có vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát thường xuyên.

Tăng cường thực hiện giám sát chuyên đề, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm… Đồng thời, tham mưu Ban Bí thư giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng. Xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng viên. Đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật tổ chức và đảng viên theo thẩm quyền…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo các chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên tham mưu, giúp UBKT Trung ương thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, với một khối lượng công việc rất lớn, tăng nhiều so với nhiệm kỳ trước, chất lượng, hiệu quả không ngừng được nâng lên. Cụ thể, trong nhiệm kỳ đã triển khai 436 đoàn kiểm tra, giám sát, trong đó có 400 đoàn của UBKT Trung ương; 36 đoàn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; huy động 1.788 lượt cán bộ tham gia.

Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú: Nhiều vụ việc gây bức xúc trong xã hội đã được kiểm tra, xử lý - Ảnh 2.

Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Điểm nổi bật lớn nhất trong nhiệm kỳ này là UBKT Trung ương đã rất chủ động, quyết liệt, nỗ lực cố gắng cao trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Trong kiểm tra đã xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm; làm bài bản, chắc chắn, rõ đến đâu kết luận, xử lý đến đó và yêu cầu khắc phục triệt để vi phạm; chủ động, không trông chờ kết quả của công tác điều tra, thanh tra, thậm chí còn là cơ sở, điều kiện cho công tác thanh tra, điều tra.

Trong đó, có những vụ việc mới, khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến lĩnh vực suy thoái tư tưởng chính trị, gây bức xúc trong xã hội đã được kiểm tra, kết luận rõ vi phạm và xử lý nghiêm minh, kịp thời.

Kết quả đó, góp phần đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng; góp phần củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng…

Ông Trần Cẩm Tú yêu cầu, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy UBKT Trung ương tiếp tục phối hợp với lãnh đạo, thủ trưởng Cơ quan, trong việc xây dựng và lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác hằng năm của Cơ quan, góp phần giúp UBKT Trung ương thực hiện tốt chức năng tham mưu; thực hiện tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định theo Điều lệ Đảng.

Phát huy sự đoàn kết nhất trí trong các tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị – xã hội, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong Cơ quan thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự Đại hội, ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã nhiệt liệt chúc mừng những kết quả Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương, cũng như UBKT Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Thắng cũng lưu ý, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; gắn công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với việc xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện.

Coi trọng và làm thật tốt công tác chính trị tư tưởng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) ngay từ chi bộ, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên… Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương cần tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên cơ quan tham mưu, đề xuất với UBKT Trung ương, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Được biết, tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 16 đồng chí; bầu đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Hội nghị đã bầu các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư, UBKT và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cơ quan UBKT Trung ương. Đồng chí Hoàng Văn Trà tiếp tục tái cử làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBKT Trung ương, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Hoàng Văn Trà, Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBKT Trung ương đề nghị Ban Chấp hành và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cơ quan đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, nói đi đôi với làm; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngay sau Đại hội, cấp ủy cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện; trong đó xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay./.

Nguồn : Tổ Quốc | Coppy Link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments